Skip to content
Vaegnägijatele

AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti rajamise ehitustööd (I ja II etapp)

Eesmärgiks on tagada käesoleva projektiga toiduainetööstuse AS Põltsamaa Felixile nõuetele vastav reoveekäitlus ning vähendada piirkontsentratsioone ületavaid heitvee reostusnäitajaid rajades selleks piisava jõudlusega kohtpuhasti.
Linna reoveepuhasti koormuse vähendamisega tagatakse puhasti puhastusprotsessi häireteta töö.

Toetuse saaja aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 518814.00 €
Toetuse summa 171565.00 €
Projekti number 4576
Rahastamise aasta 2012
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2012-2
Projekti staatus Lõpetatud