Skip to content
Vaegnägijatele

Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine

Pikknurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, reoveepuhasti ning joogiveepumpla rajamine.

Toetuse saaja Põltsamaa Vesi OÜ
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 353367.00 €
Toetuse summa 229688.00 €
Projekti number 18238
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2021-1
Projekti staatus Lõpetatud