Skip to content
Vaegnägijatele

Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine

Projekti eesmärgiks on Pikkjärve küla ühisveevärgi tarbijatele nõuetekohase joogivee tagamine

Toetuse saaja AS EMAJÕE VEEVÄRK
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 78891.00 €
Toetuse summa 67057.30 €
Projekti number 5472
Rahastamise aasta 2013
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2013-1
Projekti staatus Lõpetatud