Skip to content
Vaegnägijatele

Pernova kliimahariduse näidisala "SMART PARK" loomine.

Pernova Hariduskeskus rajab SMART PARK kliimahariduse näidisala, taastuvenergial (päike ja tuul) töötava õuesõppe klassi ja töötab välja kliimamuutuste õppeprogrammid koolidele ja teistele sihtgruppidele. Paigaldab side- ja liikuvate nutiseadmete ning e-tehnika laadimisjaama. Rajab soojussaare mõju vähendamiseks haljastust ja suurendab liigirikkust õuealal koos sadevee kogumissüsteemiga. Viib õuevalgustuse üle päikeseenergiale.

Toetuse saaja Pernova Hariduskeskus
Valdkond Kliima
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP)
Projekti maksumus 413144.00 €
Toetuse summa 298497.00 €
Projekti number 2014-2021.1.06.22-0107
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused
Projekti staatus Käimasolev