Skip to content
Vaegnägijatele

Päikesejaama ehitamine Rocca al Mare Kooli väliklassi ja Tallinna lahe veeseisundi hindamine kooli piirkonnas

Rocca al Mare Koolis toimuvad 8. ja 9. klassidele igal perioodil (viis korda aastas) loodus- ja tehnoloogiaaineid lõimivad töötoad ja tegevused LoTe projektipäevade raames. 8. klassi tegevuste eesmärgiks on märgata keskkonda, kus me igapäevaselt tegutseme ja keskenduda kooli hoovist nähtava Tallinna lahe vee seisundi hindamisele. 9. klassi tegevuste eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust alternatiivsetest energiaallikatest läbi päikesepaneeli ja tuulegeneraatori loomise ja kasutamise.

Toetuse saaja Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Harju maakond
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 12858.80 €
Toetuse summa 12215.90 €
Projekti number Kliima.7.01.22-0133
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II
Projekti staatus Käimasolev