Skip to content
Vaegnägijatele

Päikeseenergial töötavate mobiilsete õppekeskuste rajamine Kakuma pagulaslaagris Keenias

Kakuma pagulaslaagris elab elektrita majapidamistes 196 000 inimest. Päikesepaneelidega varustatud mobiilsete õppekeskuste abil saab vähemalt 30 000 inimest ligipääsu toodetavale elektrile, viia läbi koolitusi ja õppida valgustatud ruumides. V äheneb diiselgeneraatorite kasutamine ja kasvuhoonegaaside hulk. Pakume projektiga koolitusi alternatiivsete elatusallikate osas ning leevendame kliimasoojenemise tõttu tekkinud konflikte kohalike ning pagulaste vahel.

Toetuse saaja MTÜ Mondo
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 192037.00 €
Toetuse summa 172833.00 €
Projekti number Kliima.3.01.20-0071
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine III
Projekti staatus Käimasolev