Skip to content
Vaegnägijatele

Päikeseenergia salvestusseade Kalda 7c

Toetuse saaja Osaühing Prategli Invest
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)
Projekti maksumus 547000.00 €
Toetuse summa 273500.00 €
Projekti number 20.4.03.23-0045
Rahastamise aasta 2023
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Käimasolev