Skip to content
Vaegnägijatele

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine Häädemeeste Keskkoolis

Häädemeeste Keskkoolis on suurenenud õpilaste teadlikkus rohetehnoloogiast, jäätmete liigiti sorteerimisest ja ringmajandusest. Õpilased on teadlikumad mullast, selle tekkest ja kasutamisest. Häädemeeste Keskkoolis toimub ringmajandus biojäätmete käitlemisel läbi kompostimise.

Toetuse saaja Häädemeeste Keskkool
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 8504.00 €
Toetuse summa 8078.80 €
Projekti number Kliima.7.01.22-0083
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II
Projekti staatus Käimasolev