Skip to content
Vaegnägijatele

Nutikasvukapi rakendamine projektiõppeks STEAM ainetes

Nutikasvukapp avab linnakoolide jaoks võimaluse kaasa lüüa taimekasvatuses. Iseõppiva õpilase ning vastutstundliku hariduse tagamiseks on oluline, et tegevused oleksid mitmekülgsed ning kindla suurema eesmärgiga, mille poole püüelda. Nutikasvukapiga saab mitmekesistada STEAM ainete õpet ning anda õpilastele praktilisi õppetunde keskkonnamõjust, taimefüsioloogiast, orgaanilisest keemiast, teadusliku meetodi rakendamisest ning teistest loodusteaduste väljunditest.

Toetuse saaja Tallinna 21. Kool
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Harju maakond
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 16687.80 €
Toetuse summa 15000.00 €
Projekti number Kliima.7.01.22-0119
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II
Projekti staatus Käimasolev