Skip to content
Vaegnägijatele

Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp

Projekti eesmärk on saavutada Mustvee linnas vastavus Eesti seaduste ning määruste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Toetuse saaja Mustvee Haldus Osaühing
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 805925.00 €
Toetuse summa 650704.00 €
Projekti number 12020
Rahastamise aasta 2016
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2016-1
Projekti staatus Lõpetatud