Skip to content
Vaegnägijatele

Mustvee linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Mustvee reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimiseks vajaliku põhiprojekti koostamine ja kooskõlastamine. Projekt koostatakse mahus, mis võimaldab läbi viia ehitushanke ja järgnevad ehitustööd. Mustvee linn on esitanud rahastamistaotluse "Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veekaitseprojekt" raames kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimiseks Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 koosseisus. Rahastatud on kanalisatsioonirajatiste ehitamist, kuid mitte projekteerimit.

Toetuse saaja Mustvee Linnavalitsus
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 26712.00 €
Toetuse summa 22838.00 €
Projekti number 2476
Rahastamise aasta 2012
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2012-1
Projekti staatus Lõpetatud