Skip to content
Vaegnägijatele

Mayeri Industries AS-i joogiveevarsustussüsteemi renoveerimine

Puurkaevu, pumbajaama ja veevarustussüsteemi renoveerimise ning veepuhastusseadmete paigalduse tulemusel viiakse joogivee kvaliteet vastavusse kehtivate nõuetega: vee rauasisaldus väheneb 1,2 mg/l-lt 0,2 mg/l-ni, väheneb väävli ja hõljumi sisaldus joogivees.

Toetuse saaja Mayeri Industries AS
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 89000.00 €
Toetuse summa 43810.00 €
Projekti number 4905
Rahastamise aasta 2012
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2012-2
Projekti staatus Lõpetatud