Skip to content
Vaegnägijatele

Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Rekonstrueeritakse amortiseerunud vee- ja kanalisastioonitorustikud ning rajatakse uued liitumispunktid kinnistutele, kus käesoleval ajal puudub võimalus ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Rekonstrueeritakse reoveepuhasti. Rekonstrueerimistööde tulemusena väheneb reovee imbumine pinnasesse ning elanikud saavad kvaliteedile vastava joogivee.

Toetuse saaja AS Emajõe Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 869605.00 €
Toetuse summa 434802.00 €
Projekti number RE.4.10.22-0025
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi veemajanduse reoveekäitlus ja joogiveevarustus 2022
Projekti staatus Käimasolev