Skip to content
Vaegnägijatele

Kuremaa aleviku Järve tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud2

Projekti „Kuremaa aleviku Järve tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ põhieesmärgiks on Kuremaa aleviku Järve tänava piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta, tervisele ohutu joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimiseerimise. Eesmärgiks on ka puudulikust kanaliseerimisest tuleneva Kuremaa järve edasise reostamise ärahoidmine.

Toetuse saaja Osaühing Jõgeva Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 129392.00 €
Toetuse summa 64646.20 €
Projekti number 15381
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-2
Projekti staatus Lõpetatud