Skip to content
Vaegnägijatele

Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Projekti eesmärgiks on viia Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniteenus vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Toetuse saaja AS EMAJÕE VEEVÄRK
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 76780.80 €
Toetuse summa 61283.50 €
Projekti number 14387
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2020-1
Projekti staatus Lõpetatud