Skip to content
Vaegnägijatele

Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Projekti eesmärgiks on viia Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniteenus vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Toetuse saaja AS EMAJÕE VEEVÄRK
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1036290.00 €
Toetuse summa 818354.00 €
Projekti number 14387
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-2
Projekti staatus Lõpetatud