Skip to content
Vaegnägijatele

Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilaste rohetehnoloogia alase teadlikkuse suurendamine

Eesmärk: Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilased rakendavad õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ja keskkonnateadlikkusest. Tegevused: * 7.-9.klassis loodusainete õppetunnis praktilise töö korraldamine projekti raames soetatud vahenditega * 7.-9. klass, koolitus koostöös Rakett69 Teadusstuudioga. Koolituse teemaks roheinseneeria. Kokku osaleb projektis vähemalt 70 õpilast. Kiviõli Vene Koolis õpib 203 õpilast.

Toetuse saaja Kiviõli Vene Kool
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Ida-Viru maakond
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 5416.00 €
Toetuse summa 5145.20 €
Projekti number Kliima.7.01.22-0145
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II
Projekti staatus Käimasolev