Skip to content
Vaegnägijatele

Keskkonnaalane põgenemistuba

Soovime suurendada õpilaste keskkonnasäästlikku teadlikkust ja anda õpilastele praktilisi teadmisi keskkonna hoidmisest. Soovime anda õpilastele eakohaseid igapäevaellu rakendatavaid tegevusi, mis hoiaks meid ümbritsevat loodust. Teadmiste ja oskuste edasi andmiseks kasutame õpilastele huvipakkuvat põgenemistoa mängu. Vanema kooliastme õpilased saavad oma keskkonnaalaseid teadmisi ja oskusi jagada nooremate õpilastega Elva Gümnaasiumi Miniteadusfestivali ettevalmistaval perioodil.

Toetuse saaja Elva Gümnaasium
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 14910.00 €
Toetuse summa 14164.50 €
Projekti number Kliima.7.01.22-0132
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II
Projekti staatus Käimasolev