Skip to content
Vaegnägijatele

Kalana küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine

Eesmärgiks on tagada käesoleva projektiga Kalana külas nõuetele vastav joogivesi ja reoveekäitlus rekonstrueerides ning uuendades olemasolevaid süsteeme, s.h rekonstrueerides reoveepuhasti ning vee-ja kanalisatsioonitorustikud.

Toetuse saaja Põltsamaa Vallavara OÜ
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 234496.00 €
Toetuse summa 162886.00 €
Projekti number 14059
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-1
Projekti staatus Lõpetatud