Skip to content
Vaegnägijatele

Kaarepere küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks on Kaarepere küla ühisveevärgi tarbijatele nõuetekohase joogivee tagamine.

Toetuse saaja AS EMAJÕE VEEVÄRK
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 67140.60 €
Toetuse summa 53236.40 €
Projekti number 1921
Rahastamise aasta 2012
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2012-1
Projekti staatus Lõpetatud