Skip to content
Vaegnägijatele

Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks on viia Kääpa reoveekogumisala ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniteenus vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Toetuse saaja AS EMAJÕE VEEVÄRK
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 562642.00 €
Toetuse summa 410366.00 €
Projekti number 15218
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2018-1
Projekti staatus Lõpetatud