Skip to content
Vaegnägijatele

Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp

Projektiga on kavandatud rajada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteem Kasepää külla. Süsteemi rajamine on vajalik Kasepää küla inimsetele nõuetele vastava joogivee tagamiseks ning tekkiva reovee nõuetele vastavaks puhastamiseks. Projekti tulemusena rajatakse ühisveevärgi liitumispunkt 102-le kinnistule ja kanalisatsiooni liitumispunktid 112-le kinnistule. Projekti elluviimisel täidetakse ÜVK arengukava järgsed tegevused ja eesmärgid.

Toetuse saaja AS Emajõe Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1240370.00 €
Toetuse summa 620187.00 €
Projekti number RE.4.10.23-0128
Rahastamise aasta 2023
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi veemajanduse reoveekäitlus ja joogiveevarustus 2023
Projekti staatus Käimasolev