Skip to content
Vaegnägijatele

Jõgeva linna sademevee formeerumise andmebaasi koostamine ja monitoorimine

Projekti eesmärk on sademevee formeerumise andmebaasi koostamine. Andmebaas peab võimaldama hinnata kinnistutel ja maa-aladel sademevee tekkivaid ja ärajuhitavaid koguseid. Andmebaasi andmete alusel on võimalik kavandada sademevee ärajuhtimise teenuse hinnakujundust, kehtestada tingimusi sademevee ärajuhtimiseks, saastamise vähendamiseks, säästlikuks kasutamiseks ja Pedja jõe keskkonnaseisundi säilitamiseks.

Toetuse saaja Osaühing Jõgeva Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 21130.00 €
Toetuse summa 7025.72 €
Projekti number 7136
Rahastamise aasta 2013
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2013-2
Projekti staatus Lõpetatud