Skip to content
Vaegnägijatele

Jõgeva linna reoveepuhastusjaama jääkmuda kompostimissüsteemi väljaehitamine

Projekti eesmärk on käidelda jääkmuda keskkonnasõbralikku tehnoloogiat kasutades. Võrreldes erinevaid tehnoloogilisi lahendusi on jõutud järeldusele, et otstarbekaim on lahendada jääkmuda käitlemine kompostimise teel. Kompostimise korraldamiseks on vaja: 1. ehitada kompostimisplats koos vajaliku taristuga; 2. hankida tehnoloogilised seadmed.

Toetuse saaja Osaühing Jõgeva Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 162328.00 €
Toetuse summa 127528.00 €
Projekti number 417
Rahastamise aasta 2011
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2011-1
Projekti staatus Lõpetatud