Skip to content
Vaegnägijatele

Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn

Toetuse saaja Osaühing Jõgeva Veevärk
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 2416720.00 €
Toetuse summa 2054210.00 €
Projekti number 2.1.0101.09-0033
Rahastamise aasta 2009
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Lõpetatud