Skip to content
Vaegnägijatele

Jõgeva keskkatlamaja soojussalvesti

Toetuse saaja AS Utilitas Eesti
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)
Projekti maksumus 2465000.00 €
Toetuse summa 660000.00 €
Projekti number 20.4.03.23-0037
Rahastamise aasta 2023
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Käimasolev