Skip to content
Vaegnägijatele

Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks korduskasutuse edendamiseks ja parandustöökodade loomiseks

Projekti eesmärk on propageerida ning edendada katkiläinud esemete parandamist ning kasutuskõlblike asjade korduskasutusse suunamist. Projekti tulemusena on elanikele linnaruumi loodud erinevad võimalused oma korralike esemeid ringlusse suunata ning katkiläinud asju (nt jalgratas, mööbel, uksed-aknad, riided) äraviskamise asemel parandada. Nende tegevuste käigus panustatakse ületarbimise vähendamisesse, korduskasutuse suurendamisesse ning seega keskkonnakoormuse vähendamisesse.

Toetuse saaja Tallinna Strateegiakeskus
Valdkond Ringmajandus
Maakond Harju maakond
Rahastaja Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP)
Projekti maksumus 421109.00 €
Toetuse summa 304251.00 €
Projekti number 2014-2021.1.06.22-0067
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Käimasolev