Skip to content
Vaegnägijatele

Gruusia metsakahjude ennetamise projekt

Projekti käigus luuakse Gruusiale mobiilne innovaatiline metsakahjude varajane avastamise võimekus. Esialgu võetakse süsteem kasutusele Sataplia looduspargis , mis aitab vähendada seal keskkonna ja kliima kahjusid.

Toetuse saaja Defsecintel Solutions OÜ
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 203340.00 €
Toetuse summa 159174.00 €
Projekti number Kliima.3.01.20-0063
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine III
Projekti staatus Lõpetatud