Skip to content
Vaegnägijatele

Grenada veekeskkonna monitooring ja analüüs

Grenada on Kariibi mere orkaanivöö lõunaserval asuv 100000 elanikuga väikesaar, mis kliimamuutuste tõttu on mõjutqatud tugevatest trooplistest tormidest. Sellega kaasnevad üleujutused mõjutavad saare joogivee kvaliteeti. Projekti käigus paigaldatakse saarestiku jõgedele mõõteseadmed, mis edastavad reaalajas mõõteandmeid. Se võimaldab vee kvaliteeti pidevalt ja ilma inimese kohaolekuta jälida ning aegsasti hoiatada saare elanikke või võtta kasutusele abinõud joogivee kvaliteedi halvenemise vastu.

Toetuse saaja Tallinna Tehnikaülikool
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 217837.00 €
Toetuse summa 196054.00 €
Projekti number Kliima.3.01.18-0015
Rahastamise aasta 2019
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine
Projekti staatus Lõpetatud