Skip to content
Vaegnägijatele

A carbon negative construction material - potential implementation in Africa

Tartu Ülikooli teadlased on välja töötanud väga heade omadustega ehitusmaterjali turbast ja põlevkivituhast. Kavasoleva projekti käigus arendatakse koostöös Aafrika partneriga välja analoogne materjal ehitamiseks arengumaades, kasutades toorainena kohalikke jäätmeid. Tehnoloogia võimaldab kiiresti ja odavalt püstitada odavaid ja väga hea mikrokliimaga hooneid, mille keskkonnajalajälg on negatiivne (erinevalt tavaehitusest, mille CO2 heide moodustab 40% kogu inimtekkelisest emissioonist).

Toetuse saaja Tartu Ülikool
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)
Projekti maksumus 196569.00 €
Toetuse summa 176912.00 €
Projekti number Kliima.3.01.20-0078
Rahastamise aasta 2021
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine III
Projekti staatus Lõpetatud