Skip to content
Vaegnägijatele

Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Antsla linna amortiseerunud reoveepuhasti, kus hetkel puhastatakse Antsla linna ja Lusti küla (Antsla reoveekogumisala) ühiskanalisatsiooni klientide reoveed. Projektiga ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela aleviku reoveed. Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkavad alates 2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemaolev reoveepuhasti ei suuda tagada.

Toetuse saaja aktsiaselts VÕRU VESI
Valdkond Veemajandus
Maakond Võru maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 1761380.00 €
Toetuse summa 1328160.00 €
Projekti number 14954
Rahastamise aasta 2019
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2019-1
Projekti staatus Lõpetatud