Skip to content
Vaegnägijatele

220 Energia OÜ elektri- ja gaasikulude kompenseerimine

Toetuse saaja 220 Energia OÜ
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Projekti maksumus 4895680.00 €
Toetuse summa 4895680.00 €
Projekti number RE.5.03.22-0300
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Energia hinna kompenseerimiseks toetuse andmine
Projekti staatus Lõpetatud