Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.16-0144 Mullutu-Loode hoiualal asuva PLK hooldamiseks šoti mägiveiste ja nende karjatamisega seonduvate vahendite soetamine

Projekti eesmärk on saavutada Mullutu - Loode hoiualal oleval maaüksusel lähiaadressiga Kihelkonna metskond 519 kokku 25.24 hektaril kaitstavate elupaigatüüpide ja pool-loodusliku koosluse liigirikka madalsoo säilitamine 15ne šoti mägiveise karjatamise teel (soetatakse 15 šoti mägiveise mullikat, jooturitega veemahuti, kogumisaiad). Kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230)

Aastal 2017 taastati alal poollooduslik kooslus. Aastast 2018 algab projekti raames soetatud šoti mägiveistega maaüksuse iga-aastane hooldamine. Loomade pideva karjatamise tulemuseks on poolloodusliku koosluse ja kaitsealuste liikide säilimine.

Toetuse saaja MTÜ Mullutu Looduskaitse
Valdkond Looduskaitse
Maakond Saare maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 24347.00 €
Toetuse summa 1441.80 €
Projekti number 14327
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-2
Projekti staatus Lõpetatud