Skip to content
Vaegnägijatele

2014-2020.8.01.16-0137. Veiste ja töövahendite soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks Kurese maastikukaitsealal

Projekti piirkond asub Pärnumaa Kurese maastikukaitsealal hoiualal.
Projekti eesmärgiks on Kurese MKA-l projekti haaratud poollooduslike koosluste hea seisundi saavutamine ja selle hoidmine niitmise ja karjatamise teel. Projektiga hõlmatud alasid on ajalooliselt karjatatud, mille tulemusel on kujunenud PLK-d. Käesoleval ajal on alad osaliselt hooldatud, kuid loomkoormus ei ole piisav tagamaks väärtuslike PLK elupaikade head looduskaitselist seisundit.
Projektiga soetatakse 60 veist ja erivahendid koosluste niitmiseks ja transpordiks.
Loomade pidamiseks on plaanis soetada kogumisaiad, veemahutid ja ehitada
karjaaiad.

Toetuse saaja MTÜ Kurese
Valdkond Looduskaitse
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 250956.00 €
Toetuse summa 10316.50 €
Projekti number 14245
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-1
Projekti staatus Lõpetatud