Skip to content
Vaegnägijatele

Mida toob tulevik rohekiirenditele? 

KIKil ja Keskkonnaministeeriumil on käivitamisel taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) uudne toetusskeem rohetehnoloogia iduettevõtetele. See koosneb nii arengukiirendite programmist viies fookusvaldkonnas kui ka iduettevõtetele mõeldud taotlusvoorust toetamaks prototüüpide arendamist ja tehnoloogiate piloteerimist.   

Järgmisest aastast kuni 2026. aastani viiakse Eestis läbi viis erinevat arengukiirendit, mis on suunatud erinevatele fookusvaldkondadele ning mis aitavad iduettevõtetel arendada rohetehnoloogia lahendusi alates ideekorjest kuni investorküpse iduettevõtteni. Kiirendid hõlmavad muu hulgas materjaliteaduse, ressursside väärindamise, kemikaalide kasutuse vähendamise, energeetika ja liikuvuse teemasid.

Kiirendite puhul on üldjuhul tegu mitu kuud kestva  arenguprogrammiga, kus kiirendi läbiviija aitab iduettevõtteid nii oma toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel ning koolitab neid ettevõtlusalastel teemadel, samuti aidatakse kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvitakse raha kaasamiseks vajalikke oskusi. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt, kus olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal. Üheks oluliseks kiirendi väärtuseks on võrgustik.

Iduettevõtted on tõdenud, et neil võib huvitav innovaatiline äriidee olla, aga rohetehnoloogiliste lahenduste välja töötamine on keerukas, kulukas, aeganõudev ja  teadusmahuks protsess, mistõttu jääb tootearendus sageli teadmiste ja raha taha.

Laura Gredzens

„Kuigi rohetehnoloogia kiirendites on põhirõhk prototüübi arendamisel, jagatakse iduettevõtetele ka oma ärimudeli arendamiseks vajalikke teadmisi,“ sõnab KIKi roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens. „Iduettevõtted on tõdenud, et neil võib huvitav innovaatiline äriidee olla, aga rohetehnoloogiliste lahenduste välja töötamine on keerukas, kulukas, aeganõudev ja  teadusmahuks protsess, mistõttu jääb tootearendus sageli teadmiste ja raha taha. Lisaks ei oska iduettevõtted sageli õigete ekspertideni jõuda, kelle abi kuluks neil tootearenduse juures ära. See ongi koht, kus kiirendi saab oma panuse anda,“ lisab Gredzens, lisades, et ettevõtetelt oodatakse kiirendi tulemusena arenguhüpet ning edukamatelt osalejatelt võimekust kaasata erainvesteeringuid.

KIK korraldab selle aasta lõpus ja järgmisel aastal hanked, et leida viie arengukiirendi korraldajad. „Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saame juba kevadel esimese kiirendi kohta rohkem informatsiooni jagada. Jälgige KIKi kanaleid,“ ütleb Laura Gredzens. „Iduettevõtetele suunatud taotlusvoor on plaanis avada 2023. aasta teises pooles,“ lisab ta. 

Rohekiirendite tulevik

Tekst: Kati Raudsaar
Foto: Pexels