Skip to content
Vaegnägijatele

Võru naftabaasi jääkreostuse likvideerimine

Staatus

Toimumas
Võilill Foto: Aivi Allikmets

Projekti eesmärk on leida keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult kõige mõistlikum lahendus ohtlike ainete likvideerimiseks ja edasikandumise riski maandamiseks Võru endise naftaterminali territooriumil (Kose tee 8, Võru linn).

KIK sõlmis augustis 2022 hankelepingu, mille raames töötab OÜ Kobras välja tehnilise lahenduse eelprojekti staadiumis. Hankelepingu kestvus on 5 kuud.

Projekti tellijaks on Keskkonnaministeerium, elluviijaks KIK.