Skip to content
Vaegnägijatele

Ubja altkaevandatud alal maapinna stabiilsuse hinnang

Staatus

Elluviidud
Altakaevandatud alad Foto: Inseneribüroo Steiger

Projekti eesmärgiks oli teha uuring Lääne-Virumaal Rakvere vallas Ubja põlevkivikaevandusalal kaevanduskäikude püsivuse ja maapinna stabiilsuse hindamiseks.

Ubja põlevkivikaevanduses alustati allmaakaevandusega tööd 1926. Tänaseks on piirkonnas toimunud mitmeid maapinnani ulatuvaid varinguid. Nii õhukest pinnasekihti kaeveõõnte kohal kui Ubjas mujal Eestis põlevkivikaevanduste kohal ei ole. Seega on oht varinguteks suur. Ala asub suuresti majandataval põllumaal.

KIKi eestvedamisel telliti Ubja põlevkivi kaevandusalal kaevanduskäikude püsivuse ja maapinna stabiilsuse hindamiseks uuring, et selgitada välja enamohtlike alade korrastamise vajadus enne varingute teket. Uuringu tegemiseks sõlmisime möödunud aastal lepingu Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. 

Uuring valmis mais 2023. Uuringu tulemusel koostati Ubja allmaakaevandatud alal maapinna stabiilsuse esialgne hinnang ja koostati ülevaatekaart suuremate riskikohtadega aladest ning tehti ettepanekud alade stabiliseerimise meetmeteks. Uuringuga tuvastati ajavahemikul 2009-2022 keskmiselt 1-2 vajumis- või varingukoha teket aastas.

KIK viis projekti ellu Keskkonnaministeeriumi tellimusel.