Skip to content
Vaegnägijatele

Seitsme linna tänavavalgustus

Staatus

Elluviidud
Seitsme linna tänavavalgustus Foto: KIK

KIKi eestvedamisel said seitse Eesti linna 2015. aasta sügiseks uue LED tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse, mis on varasemaga võrreldes tunduvalt energia- ja keskkonnasäästlikum.

Haapsalu, Keila, Kuressaare, Jõhvi, Paide, Valga ja Võru tänavavalgustussüsteemid rekonstrueeriti pea täies ulatuses.

Kokku paigaldati ligi 12 000 energiasäästlikku leedvalgustit ning asendamata jäid üksnes vähem kui 5 aastat vanad valgustused. Lisaks said kõik linnad endale nutikad juhtimissüsteemid, mis aitavad valgustuseid jälgida ja juhtida vastavalt etteantud profiilidele, valguse peegeldusanduritele ja hämaraanduritele.

KIKi hinnangute järgi võiks energiasääst kõigi seitsme linna peale olla kokku suurusjärgus 5500 megavatt-tundi aastas ehk 0,7 miljonit eurot aastas. Lisaks rahalisele kokkuhoiule saab kasu ka keskkond, sest väiksema tarbimise tõttu jääb aastas õhku paiskamata ligi 6000 tonni süsihappegaasi. Sama hulga CO2 tekitab üks keskmine majapidamine 425 aastaga.

Projekti tulemusena on linnades öiste tänavate valgustus visuaalselt parem ning ühtlasem. Samuti on seal nüüdsest ohutum liikuda, sest täiendav valgustus on ka ülekäiguradade kohal. Tänu sellele, et välisvalgustus on paremini suunatud, vähenes tuntavalt n-ö valgusreostus.

KIKi roll

Seitsme linna tänavalgustuse projekt oli KIKile erakordselt mahukas, sest lisaks tavapärasele toetusraha vahendamisele ja järelevalvele korraldas KIK toetuse saajate eest kõik hanked ja vastutas programmi projektijuhtimise eest. Kokku korraldas KIK 13 hanget, sh 12 rahvusvahelist.

Projekti raames tehti koostööd pea kõigi võrguvaldajatega, millede taristu oli tööde piirkonnaga seotud. Mitmel pool õnnestus rekonstrueerimistööd võrguvaldajate töödega ühildada ehk samasse kaevikusse paigaldati lisaks tänavavalgustuse kaabeldusele ka side- või elektrikaablid. Seeläbi ei pidanud ühte ja sama linnatänavat lühikese aja jooksul mitu korda läbi kaevama, säästeti ehitustööde maksumuse pealt ning linnatänavalt kadusid vanad ja väsinud elektri- või sideliini mastid. 

Maksumus

Tänavavalgustusprojekti maksumus oli kokku 18 miljonit eurot. Projekti maksumusest valdava osa ehk 16,2 miljonit eurot vahendas KIK rohelisest investeerimisskeemist ehk kvoodimüügi tulust Austriale. Ülejäänud kümnendiku ehk 1,8 miljonit eurot tasusid linnad omafinantseeringuna.

KIKi hinnangute järgi võiks energiasääst kõigi seitsme linna peale olla kokku suurusjärgus 5500 megavatt-tundi aastas ehk 0,7 miljonit eurot aastas. Lisaks rahalisele kokkuhoiule saab kasu ka keskkond, sest väiksema tarbimise tõttu jääb aastas õhku paiskamata ligi 6000 tonni süsihappegaasi. Sama hulga CO2 tekitab üks keskmine majapidamine 425 aastaga.

Projekti tulemusena on linnades öiste tänavate valgustus visuaalselt parem ning ühtlasem. Samuti on seal nüüdsest ohutum liikuda, sest täiendav valgustus on ka ülekäiguradade kohal. Tänu sellele, et välisvalgustus on paremini suunatud, vähenes tuntavalt n-ö valgusreostus.

Kellega koos?

KIK alustas linnade tänavavalgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. aastal koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga.

 

Seitsme linna tänavavalgustus
KIKi eestvedamisel said seitse Eesti linna 2015. aasta sügiseks uued LED tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse. Foto: KIK