Skip to content
Vaegnägijatele

Loodusretked Ukraina lastele ja noortele

Staatus

Elluviidud
Loodusretked Ukraina peredele Foto: Igor Tee

2022. aastal korraldas KIK koos RMK ja Keskkonnaministeeriumiga Ukraina sõjapõgenikele 80 loodusretke üle Eesti. Juunist detsembrini toimunud matkadel osales kokku ligi kaks tuhat last ja noort. 

Projektiga toetati Ukraina põgenikest laste, noorte ja nende vanemate kohanemist Eestis ning pakuti leevendust sõjatraumadele ja elumuutusele läbi loodusretkede. 

KIKi nõukogu eraldas 2022. aasta kevadel noorte ja laste kohanemist toetatavate loodusmatkade korraldamiseks 50 tuhat eurot, mis katsid matkade transpordi, toitlustuse ja korralduse kulud. Matkade käigus tutvustati Eesti loodust ja selle hoidmist ning toetati keelekümbluse põhimõtetele tuginedes lihtsama keskkonnateemalise sõnavara omandamist. Giidide juhendamisel lahendati loodusega seotud loovülesandeid ja jagati teadmisi nii Eesti kui ka Ukraina looduse kohta.

Juunist augustini korraldati loodusretki Ukraina peredele üle Eesti, sügisest keskenduti kooligruppidele Tallinnast ja Harjumaalt, aga ka Lääne- ,Pärnu-, Saare-, Tartu- ja Ida-Virumaalt. Matkasid aitasid läbi viia Keskkonnaameti ja RMK spetsialistid. RMK Viimsi ja Aegviidu külastuskeskustes toimusid ka ukrainakeelsed eriprogrammid.

Loodusretked Ukraina peredele
Loodusretk Harjumaale koos RMK loodusteabespetsialisti Maksim Ponomarjoviga. Foto: Igor Tee