Skip to content
Vaegnägijatele

Kestliku rahastuse taksonoomia

Staatus

Toimumas
Kestliku rahastuse taksonoomia Foto: Aivi Allikmets

KIK on partner kestliku rahastuse teekaardi loomisel, millega astume esimesi samme Euroopa Liidu taksonoomia reeglistiku praktikasse toomisel Eestis.

Euroopa Liidu kestliku rahastamise tegevuskava raames eelmisel aastal vastu võetud taksonoomia regulatsioon määratleb, millised majandustegevused on keskkonnasäästlikud ja millised mitte. Taksonoomia väärtus seisneb kapitali suunamises roheinvesteeringutesse suuremate ettevõtete, pankade ja teiste finantsinstitutsioonide poolt, mis aitab jõudsamini liikuda keskkonna- ja kliimaeesmärkide poole.

Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Läti Vabariigi ametkondadega saime projektile toetuse Euroopa Komisjoni reformide direktoraadilt.

Kahe aasta jooksul:

  • analüüsitakse EBRD ekspertide abil keskkonna- ja kliimaeesmärkidest lähtuvaid peamiste majandussektorite investeeringuid;
  • kaardistatakse kohaliku kestliku rahastuse praktikate hetkeolukord;
  • kaardistatakse peamised majandussektorid, mis taksonoomia vaates seisavad silmitsi uute aruandlusnõuetega;
  • hinnatakse riigi õiguslikke ja regulatiivseid piiranguid ning teisi riiklikke meetmeid, et paremini suunata investeeringuid keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

Selle alusel luuakse riiklik teekaart ehk kestliku rahastuse strateegia. Projekti praktilise väljundina kasvatatakse ka teadlikkust ja kompetentsi avalikus ja erasektoris, korraldatakse kampaaniaid ja seminare.

Vasakult menüüst leiab kestliku rahastuse teekaartide raportid Eesti ja Läti kohta. Raport on pakkuja töö tellimus ja ei esinda riiklikke seisukohti.