Skip to content
Vaegnägijatele

AwaRaEst LIFE 2

Staatus

Elluviidud
LIFE Foto: Aron Urb

2020. aastal alustasime Keskkonnaministeeriumiga projekti „LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine“ ehk AwaRaEst LIFE 2. 

Projekti eesmärgiks oli suurendada Eesti elanikkonna teadlikkust üleeuroopalisest LIFE programmist, parandada projektitaotluste kvaliteeti, aidata leida partnereid ning levitada programmiga seotud võimalusi, tulemusi ja parimaid praktikaid. 

Projekti käigus korraldati infopäevi, praktilisi õppeseminare kvaliteetsete taotluste koostamiseks ning õppereise projektikogemuste vahetamiseks. Lisaks osaleti infolauaga valdkondlikel üritustel, kus teavitati LIFE programmi võimalustest. Näiteks ilmusid Rohegeeniuses projekte tutvustavad lood. Samuti koostasime abimaterjale taotluste paremaks esitamiseks ning haldasime LIFE´i eestikeelset kodulehte ja Facebooki kontot.

Lõime Keskkonnaministeeriumisse ja KIKi LIFE´i kontaktisikute võrgustiku, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusega tutvuma. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused toetuksid riigi jaoks prioriteetsetele valdkondadele ja omaksid euroopaülest mõõdet. KIKi proaktiivsed kliendinõustamised on suuresti alguse saanud just LIFE´i lähenemisest, kus toimub mõtestatud ja suunatud sihtgruppide teavitustegevus ja nõustamine.

Projekt kestis 1. aprillist 2019 - 30. juunini 2023.

LIFE2
LIFE projektijuhid Triin Kommer (KeM) ja Gady Künnapuu (KIK) GreenEST Summiti konverentsil. Foto: Geir Stint