Skip to content
Vaegnägijatele

Heatsynci lahendus aitab spaadel energiat kokku hoida

Tõenäoliselt murrab iga spaa omanik praegu pead, kuidas energiakriisis hakkama saada. Appi tuleb idufirma Heatsync arendatav spaade energiasäästu lahendus, mis aitab kokku hoida kuni 15 protsenti energiast.

Kaks aastat tagasi tegeles Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna magistrant Kaspar Trankmann oma magistritööga, mille raames uuris Mustamäe Elamus Spa energiakasutust. Maailmas ei olnud sel ajal veel energiakriisi ning energia kokkuhoiust ainult räägiti. Trankmann oli aga leidnud idee iduettevõtte loomiseks!

Idee uurimustööks on veelgi vanem, selleni jõudis Trankmann juba 2018. aasta suvel, kui spaa oli veel ehitusjärgus. Magistritöö algne idee oli spaa energiatõhustamine, kuid töö käigus ei saanud autor mööda vaadata ka sisekliima analüüsimisest. Tekkis kenake andmebaas ning töö tulemusena jõudis Trankmann järeldusele, et spaahoone energiakasutust annaks muuta palju efektiivsemaks.

Heatsync

2021. aasta kevadel pani ta aluse idufirmale Heatsync. Meeskonda kuuluvad koolikaaslased ülikoolist. Ettevõte tegeleb spaakeskuste sisekliima kontrolli ja energiakasutuse mõõdistamisega. Andurite abil luuakse süsteemne ülevaade spaakeskuse tehnosüsteemide toimimisest, sealhulgas basseinivee soojusest, aurustumise intensiivsusest, ventilatsioonisüsteemi õhuparameetritest, saunade sisse- ja väljalülitumisest ning duššide hallvee ja basseinide filtripesu vee soojusmahtuvusest. Kogutud andmete põhjal saab välja töötada konkreetsele spaale sobivad lahendused energiasäästuks. Tegemist on täiesti uutmoodi lähenemisega, sest tavapäraselt teevad spaades tehnilisi lahendusi erinevad osapooled. Näiteks  ventilatsiooni-, basseini- ja küttetehnikud, kuid nemad keskenduvad kitsalt enda töölõigule ega vaata energiakasutust terviklikult.

Ligi 50 spaad ja ujulat

Eestis on ligi 50 spaad ja ujulat. Nad kuuluvad suure energiatarbega hoonete klassi ning neil ei ole nõudeid energiakasutuse vähendamiseks, küll aga on nad eriti praeguses energiakriisi kontekstis aktiivselt otsimas lahendusi energiasäästuks. Suurem spaakeskus tarbib soojust ja elektrienergiat summaarselt 7500 megavatt-tundi aastas, mis rahaliselt teeb üle miljoni euro.

Energiakriisi olukorras on sellised lahendused veel eriti oodatud, rääkimata selle olulisusest rohepöördes.

Anni Raie

Hetkel viib Heatsync läbi pilootprojekti Mäetaguse mõisahotell von Roseni spaas. Kaspar Trankmann selgitab, et Mäetagusel on pidevalt reaalajas mõõdistamas neli andmete kogumise punkti ja nende põhjal arendatakse andmetöötlusplatvormi ja lisatakse andureid. Lisaks viib Heatsync läbi Eesti spaakeskusi haldavate ettevõtetega intervjuusid selgitamaks välja, kuidas kogutavaid sisekliima ja energiaandmeid kõige paremini visualiseerida. „Energiahindade tõusuga on huvi meie pakutava lahenduse vastu kasvanud nii olemasolevates kui ka ehitatavates spaades,“ sõnab Trankmann.

Negavati võidu tõid käekatsutavad tulemused

Lühikese aja jooksul on Heatsync palju jõudnud. Ta on roheideede konkursi Negavatt eelmise hooaja võitja. Võidu tõi ettevõttele asjaolu, et lühikesel võistlusperioodil oli neil ette näidata juba teatavad tulemused ehk pilootprojekt Mäetagusel. 10 000-eurose auhinnaraha kasutab meeskond vajaliku riistvara soetamiseks ning arendustegevusega seonduvate teenuste kasutamiseks.

Negavati projektijuht Anni Raie sõnul kõnetas Heatsync ideekonkursi žüriid sellega, et nad pakuvad lahendusi energiamahukate ettevõtete toetamiseks. „Energiakriisi olukorras on sellised lahendused veel eriti oodatud, rääkimata selle olulisusest rohepöördes. Kuigi tiim alustab spaakeskuste energiatõhususele kaasaaitamisega, siis nägi žürii seal ka väga head skaleerimise võimalust, kuna energiamahukaid ettevõtmisi on ju teisigi ja seda mitte ainult Eestis,“ sõnab Raie. „Lisaks ei tooda Heatsync kalleid uuenduslikke tehnosüsteeme, vaid analüüsib andurite ja spetsialistide abiga juba olemasolevat tehnoloogiat ning leiab kohti, kuidas neid efektiivsemaks muuta. See on ka spaakeskusele oluline argument.“

 

Mis on Negavatt?

  • 18-30-aastaste roheideede konkurss.
  • Oodatud on nii tooted, teenused kui ka kampaaniad.
  • Üheksa aasta jooksul 520 ideed.
  • Auhinnarahad: I koht idee elluviimiseks 10 000 eurot, teine 5000 ja kolmas 3000.
  • Uus kümnes juubelihooaeg stardib juba veebruaris ning võitjad selguvad juunis.
  • Miks osaleda? Sisukas koolitusprogramm, mentorid, tagasiside, kindel ajaraamistik, kontaktid ning auhinnarahad.

Tekst: Kristina Traks
Foto: Kadri Erlenheim