Skip to content
Vaegnägijatele

Pärandkultuuri säilitamise toetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti säilitamisega seotud tegevusi.

 

 

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Abikõlblik pärandkultuuri objekt on:

1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas (ja Maa-ameti kaardil);
2) Määruse lisa 3 nimekirjas;
3) erametsamaal.

Toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas, sealhulgas:
1) omatöö kuni 800 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta;
2) konsulendi hinnangu koostamine kuni 200 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta.

 

Pikemalt saad pärandkultuuri säilitamise toetuse taotlemise kohta lugeda Erametsaportaalist.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse 2024. a taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 17. juunist kuni 1. juulini.

Kontakt