Skip to content
Vaegnägijatele

Metsamaaparandustööde toetus

Staatus

Planeerimisel

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Toetatakse erametsades olemasolevate maaparandussüsteemide uuendamist.

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

 

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, kuid mitte rohkem kui:
1) 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;
2) 1,5 eurot uuendatava kuivenduskraavi või eesvoolu jooksva meetri kohta;
3) 1,5 eurot rajatava voolunõva jooksva meetri kohta;
4) 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
5) 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
6) 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
7) 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
8) 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
9) 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
10) 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

 

Pikemalt saad metsamaaparandustööde toetuse taotlemise kohta lugeda Erametsaportaalist.

Tänavuse taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 12. augustist kuni 2. septembrini 2024.

Kontakt