VÕTA VABALT

Обзор проекта

Tõsta tõsta põneval ja kaasaval moel üldist laste ja koolinoorte (uue põlvkonna) keskkonnateadlikkust, keskendudes konkreetsetele soovitustele ja üleskutsetele, seda nii jäätmetekke vähendamise, energiasäästu, tervislike liikumis- ja toitumisharjumuste jne osas.