Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Обзор проекта

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt läbiviidava toetusprojekti raames rekonstrueeritakse Võru vallas Parksepa ja Väimela alevikus, Puiga külas, Võru-Parksepa kergliiklusteel ja Räpina mntl- Võrumõisa külas 458 valgustit. Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavate valgustamisele kuluv elektrienergia ning paraneb tänavate valgustatus ning liiklusohutus.