Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt

Обзор проекта

Projekti raames rajatakse ühisveevärk- ja kanalisatsioon Navi külas Ehitaja tee aianduspiirkonda ja Võrumõisa külla Konnametsa ja Võrumõisa aianduspiirkondadesse. Lisaks täiendatakse Võru linna reoveepuhastit mudapressiga, et teistest AS Võru Vesi teenindatavatest piirkondadest oleks võimalik jääkmuda vastu võtta ja käidelda. Võru linnas rekonstrueeritakse amortiseerunud veetorustikku ja kanalisatsioonitorustikku. Lisaks rajatakse uut torustikku, et rohkematele elanikele veeteenust osutada.