Võrtsjärve kalanduslaager 2020

Обзор проекта

Õpilastes olemas teadmised säästlikust harrastuskalastusest ja kujunenud esmased oskused harrastuskalastuseks.