Võnnu Keskkooli õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal

Обзор проекта

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammides osalemine Lahemaa Looduskoolis, kus uurimus-, kogemus- ja avastusõppemeetodite teel kinnistatakse juba koolis õpitu, omandatakse uusi teadmisi looduses toimuvatest protsessidest ja elurikkusest, kujundatakse õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ja arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.