Tartu linnas Vilja - Künni - Vahi tänavate piirkonnale uus täiendav soojustorustiku ühendus

Обзор проекта

Projekti tulemusena liidetakse kaugküttevõrku kinnistud Vahi tn tn 24, Vahi tn 26, Vahi tn 38 ja Vahi tn 46, Tartu linn. Rajatava torustikuga luuakse võimalus liituda kaugküttega kõigile Vilja, Künni ja Vahi tänavate äärsete piirkondade kinnistutele. Torustik saab olema eelvooluks ka Tartu valla Vahi tee suuna perspektiivsele soojustorustikule. Luuakse võimalus kaugküttega liitumisteks uutele perspektiivsetele kortermajade arendustele, s.h. aadressil Vahi tn 11 Tartu vald.